Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cường, (2) cưỡng, (3) gò, (4) gượng 強 qiáng (cường, cưỡng) [ Vh @ QT 強 (强) qiáng, qiăng, jiàng, jiăng (cường, cưỡng) < MC gaŋ < OC *ghaŋ | Shuowen: 蚚也。从虫弘聲。𧖑,籒文强从䖵从彊。巨良切〖注〗徐鍇曰: “弘與强聲不相近,秦刻石文从口。疑从籒文省。” | Starostin : be strong. The character 強 was originally used for *ghaŋ'name of an insect: 謶勷禖?儋鍺鍙闃鴀 (硾槼鼏槶?' (thus in Shuowen and Erya), while *ghaŋ 'strong' was written as **. Already in L.Chou 強 is used for *ghaŋ 'to be strong', as well as for a related word *ghaŋ? 'to make efforts, force; effort' (MC ga/ŋ, Mand. qia^ng). Regular Sino-Viet. reflexes are: cường ( < *gaŋ), cưỡng ( < *gaŋ?). | td. 強盜 qiángdào (cườngđạo), 強要 qiángyào (gòép), 強押 qiángyā (cưỡngép), 強迫 qiángpò (gòbó) ] **** , make an effort, strive, strength, force, power, powerful, better, strong, forceful, violent, Also:, inflexible, obstinate,stubborn, reluctant, unwillingness, a family surname of Chinese origin   {ID5676  -   9/10/2019 2:01:48 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.