Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cành, (2) cảnh, (3) càng, (4) cổ, (5) gáy 頸 jǐng (cành) [ Vh @ QT 頸 jǐng, qìng, gěng (cảnh, cành) < MC kjeŋ < OC *keŋʔ | *OC (1) 頸 巠 耕 頸 keŋʔ , (2) 頸 巠 耕 頸 ɡeŋ | PNH: QĐ geng2, Hẹ giang3 | Shuowen: 頭莖也。从頁巠聲。居郢切 | Kangxi: 《唐韻》居郢切《集韻》《韻會》經郢切《正韻》居影切,𠀤音景。《說文》頭莖也。《釋名》頸,徑也,徑挺而長也。《廣韻》頸在前,項在後。《禮·玉藻》頭頸必中。 又凡物之領皆曰頸。《禮·玉藻》韠其頸五寸。《註》頸,中央也。 又《史記·天官書》七星頸爲員官,主急事。《正義》七星爲頸,一名天都,以明爲吉,暗爲凶。宋均云:頸,朱鳥頸也。 又《周禮·冬官考工記·輈人》參分其兔圍,去一以爲頸圍。五分其頸圍,去一以爲踵圍。《註》頸,前持衡者。踵,後承軫者也。 又《廣韻》巨成切,音𩷏。義同。 | Guangyun: (1) 頸 頸 巨成 羣 清開 清 平聲 三等 開口 清 梗 下平十四清 gi̯ɛŋ ɡĭɛŋ ɡiɛŋ ɡiæŋ ɡiᴇŋ ɡiɛŋ giajŋ qing2 gjeng gieng 項也,頸在前,項在後。巨成切,又居郢切。四 , (2) 頸 經 古靈 見 青開 青 平聲 四等 開口 青 梗 下平十五青 kieŋ kieŋ keŋ kɛŋ keŋ keŋ kɛjŋ jing1 keng keng 鸒鵛鷋也 , (3) 頸 頸 居郢 見 清開 靜 上聲 三等 開口 清 梗 上四十靜 ki̯ɛŋ kĭɛŋ kiɛŋ kiæŋ kiᴇŋ kiɛŋ kiajŋ jing3 kjengx kienk 項也居郢切又巨成切一 || ZYYY: 頸 景 見 庚青齊 庚青 上聲 齊齒呼 kiəŋ || Môngcổ âmvận: gÿing kjiŋ 上聲 ] *** , throat, neck, nape of the neck,   {ID453084021  -   10/8/2019 5:02:52 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.