Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cát, (2) khát, (3) át 輵 gé (cát) [ Vh @ QT 輵 (轕) gé, kě, è, yà (cát, khát, át) ~ ht. QT 葛 gé, gě, zāng < MC kʌt < OC *kat | Kangxi: 【廣韻】古達切【集韻】居曷切,𠀤音葛。【廣韻】轇輵,戟形。【集韻】鋒戟形。 又【廣韻】馳驅貌。【集韻】車馬喧雜貌。 又【集韻】乙轄切【正韻】乙黠切,𠀤音揠。車聲。【揚雄·羽獵賦】皇車幽輵。 又【集韻】丘葛切,音渴。義同。 又【集韻】阿葛切,音遏。輵轄,轉搖貌。| Handian: ◎ 古同 “轕”。] , great array of spears and chariots,   {ID453090342  -   10/8/2017 11:20:23 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.