Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) giúp, (2) bọn, (3) đám, (4) đần, (5) vành, (6) bang, (7) binh, (8) bênh 幫 bāng (bang) [ Viet. hđ. 'giúp' @ '助 zhù (trợ)' <~ { 幫助 bāngzhù (nagngtrợ) đỡđần} | QT 幫 bāng < MC pwʌŋ < OC *pa:ŋ | Pt 博旁 | Starostin : to help; border, rim (orig. of shoes); group (of people). A late character (attested only since Tang in all meanings). | Ghichú: 幫 bāng (bang) là từ xuấthiện trễ vào đờiÐường, thờikỳ mà từkép và từghép pháttriển mạnhmẻ để khubiệt từđơnâmmtiết. 幫助 bāngzhù xuấthiện để khubiệt 'zhù' với những từ 'zhù' đồngâm khác. Từ 'giúp' đã lưulại trong tiếngViệt trongkhi từ 'bāng' đã đivào khẩungữ tiếngHán. | td. 請幫我買東西 Qǐng bāng wǒ măi dōngxī (Xin giúp tôi muađồ). | x. giúp, trợgiúp ] to assist, to support, to help, defend, come to the defense of, (of people) group, gang, party, Also: border, rim,   {ID9056  -   9/15/2018 5:14:25 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.