Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bồ, (2) bạnnhậu, (3) bợmnhậu, (4) bợm 酺 pú (bồ) [ Viet. 'bạnnhậu' @&# '酧伴 chóubàn (thùbạn)', 'bợmnhậu' @&# '酧酺 chóupú (thủbồ)' ~ Vh @ QT 酺 pú < MC buo < OC *baː | *OC 酺 甫 魚 酺 baː | PNH: QĐ pou4 | Shuowen: 《酉部》酺:王德布,大㱃酒也。从酉甫聲。| Kangxi: 《康熙字典·酉部·七》酺:《唐韻》薄乎切《集韻》《韻會》蓬逋切《正韻》薄胡切,𠀤音蒲。《說文》王德布,大㱃酒也。《廣韻》大酺,飮酒作樂。《史記·秦始皇紀》天下大酺。《註》天下歡樂,大飮酒也。《前漢·文帝紀》酺五日。《註》漢律,三人以上無故羣飮酒,罰金四兩。今詔橫賜得令會聚飮酒五日也。師古曰:酺之爲言布也。王德布於天下,而合聚飮食爲酺。唐無酺禁,亦賜酺者,蓋聚作伎樂,高年賜酒麪。《集韻》或作𤗃。又《周禮·地官·族師》春秋祭酺亦如之。《註》酺者,爲人物烖害之神也。又《集韻》《韻會》蒲故切《正韻》薄故切,𠀤音步。義同。 考證:〔《說文》王德廣布,大㱃酒也。〕謹照原文德下省廣字。 | Guangyun: 酺 酺 薄胡 並 模 模 平聲 一等 開口 模 遇 上平十一模 bʱuo bu bo bo buo buo bɔ pu2 bo bu 大酺飲酒作樂周禮注云蓋[-/亦]爲壇位如𩁹禜云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉又漢律禁三人以上羣飲酒故賜酺得會聚飲食也薄胡切十 || ZYYY: 酺 蒲 滂 魚模合 魚模 陽平 合口呼 pʰu || Môngcổ âmvận: pu bu 平聲 ] *** , drink heavily, alcoholic, heavy drinker, Also:, drink in company, drink with others,   {ID453068221  -   7/9/2019 10:32:51 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.