Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bạc, (2) ban, (3) bé, (4) mỏng 薄 bó (bạc) [ Vh @ QT 薄 bó, bò, báo < MC bʌk, phʌk < OC *bak, *phak | PNH: QĐ bok6, Hẹ pok8, TrC boh8, bo7 | Shuowen: 林薄也.一曰蠶薄.從草.溥聲. | Kangxi: 《唐韻》傍各切,音泊。林薄也。《楚辭註》林草不交錯曰薄。《揚雄·甘泉賦》列新雉于林薄。《註》草叢生曰薄。 又簾也。《禮·曲禮》帷薄之外不趨。《史記·周勃世家》勃以織薄曲爲生。《索隱曰》織蠶薄也。 又厚薄。 又少也。《詩·周南》薄澣我衣。 又聊也。《詩·周南》薄言采之。 又輕也。又姓。《史記·外戚世家》薄太后父,吳人,姓薄氏。 || Starostin: Pek. has a colloquial reading báo and a more standard one: bó. Also means 'to press, press on, suppress' (probably a semantic derivate: 'to make thin'). For initial *b- cf. Min forms: Xiamen, Chaozhou poʔ8, Fuzhou pok8, Jianou pɔ8. The character is also used for a homonymous word *bāk, which Schuessler defines as follows: 'meaning much debated; perhaps a -k derivation (distributive) from the stem *ba 夫 'that', hence 'of all places, that one': there'. || ¶ b- ~ m- || td. 薄命 bómìng (bạcmệnh), 薄情 bóqíng (bạctình), 薄待 bódài (bạcđãi), 薄弱 bóruò (bạcnhược), 薄荷 bòhe (bạchà), 薄曉 bóxiǎo (bansớm), 薄明 bómíng (bansáng), 薄暗 bó’àn (banđêm), 微薄 wēibó (bénhỏ) ] ~ 單 dān (đan) mõng , thin, slight, light, meagre, poor, infertile, small, belittle, little, ungenerous, indifferent, unkind, cold, flimsy, mean, stingy, frivolous, despise, Also:, approach, go near, peppermint, mint, family surname of Chinese origin,   {ID453056862  -   11/29/2018 9:52:20 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.