Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bức, (2) húc, (3) bục 楅 bì (bức) [ Vh @ QT 楅 bì (bức, phúc) < MC pik < OC *prǝk | *OC (1) 楅 畐 職 逼 prɯɡ , (2) 楅 畐 職 福 pɯɡ | PNH: QĐ bik1, fuk1, Hẹ bit7, fuk7 | Shuowen: 《木部》楅:以木有所逼束也。从木畐聲。《詩》曰:「夏而楅衡。」 | Kangxi: 《康熙字典·木部·九》楅:《唐韻》彼側切《集韻》筆力切,𠀤音逼。《說文》木有所逼束也。《詩·魯頌》夏而楅衡。《徐曰》楅衡,以防牛觸人,故以一木橫于角端也。又《周禮·天官·凌人疏》楅土爲室曰楅室,置生魚于中,糗乾之也。又《集韻》甫六切,音匚。又《唐韻》《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤方六切,音福。義𠀤同。又承矢器《儀禮·鄕射禮》設楅于中庭南。《註》楅猶幅也,所以承笴齊矢者。《疏》義取邊幅整齊之意,長如笴,博三寸,厚寸有半,龍首,其中蛇交。又《集韻》拍逼切,音偪。義同。|| Guangyun: (1) 楅 福 方六 幫 屋三 屋 入聲 三等 開口 東 通 入一屋 pi̯uk pĭuk piuk piuk pɨuk piuk puwk fu piuk piuk 束以木逼於牛角不令牴觸人 , (2) 楅 逼 彼側 幫 職開 職 入聲 三等 開口 蒸 曾 入二十四職 pi̯ək pĭək piək piek pɨk pɨk pik bi pik piok 束也又音福 || Môngcổ âmvận: Hwu fu 入聲 || Handian: 楅 bī (1) 拴在牛角上防止牛頂人的橫木:“凡祭祀,飾其牛牲,設其楅衡。”, (2) 古代行鄉射禮時插箭的器具:“命弟子設楅。” (3) 木門後用以連結門板的橫襯。|| Starostin: Also read MC pük, OC *pǝk id. Used only within the combination 楅 衡 *p(r)ǝk-g(h)rāŋ, glossed by Mao as 'to put [something] on the bull's horns in order to bì press or strap (?) them'. ] *** , ox yoke placed on the horns, yoke, wooden board, board, ox trap,   {ID453056031  -   1/15/2019 4:41:30 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.