Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bằng, (2) dàn, (3) giàn, (4) bạt, (5) bửng 棚 péng (bằng) [ Vh @ QT 棚 péng < MC pɦəŋ < OC *bɨjəŋ | cđ MC 曾開一平登並 | ¶ p- ~ gi-, d- | PNH: QĐ paang4, Hẹ pang2 | Shuowen: 棧也。从木朋聲。薄衡切 | Kangxi: 《唐韻》薄庚切《集韻》《韻會》《正韻》蒲庚切,音彭。 《說文》棧也。 《博雅》閣也。 《唐書·遊環傳》朱泚大治戰棚雲橋,環火其棚。又《東京歲時記》七夕,家家錦採結爲乞巧棚。又《博雅》棚矢藏也。又《廣韻》蒲萌切,音輣。 《集韻》蒲登切,音朋。義同。 | Guangyun: (1) 彭 薄庚 並 庚二開 平聲 庚 開口二等 庚 梗 brang/beang bʰɐŋ , (2) 輣 薄萌 並 耕開 平聲 庚 開口二等 耕 梗 breng/baeng bʰæŋ , (3) 朋 步崩 並 登開 平聲 蒸 開口一等 登 曾 bong bʰəŋ || § 風 fēng (phong) giông ~ gió || td. 車棚 chēpéng (bửngxe), 棚子 péngzi (cáigiàn) ] *** , canopy, awning, shed, cote, booth, support colunm,   {ID453077862  -   7/15/2018 10:10:34 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.