Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bằng, (2) vin, (3) vịn 憑 píng (bằng) [ Vh @ QT 憑 píng < MC biŋ < OC *bǝŋ | ¶ p- ~ v- | PNH: QĐ bang6, pang4, Hẹ pin2 | Kangxi: 《廣韻》扶冰切《集韻》《韻會》皮冰切,𠀤音憑。依也,託也。 《書·顧命》憑玉几。又姓 。又葉蒲蒙切,音蓬。 《華覈·自責文》越從朽壤,蟬脫朝中。熙光紫闥,靑瑣是憑。 俗作慿,非。 | Guangyun: 凭 扶冰 並 蒸 平聲 蒸 開口三等 曾 蒸 bʰĭəŋ bing/biong ] , lean against, proof, rely on, lean on, depend on, be based on,   {ID453068115  -   7/15/2018 10:16:31 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.