Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phúc, (2) bực, (3) bự, (4) bộ, (5) bó, (6) bề, (7) mức, (8) mực, (9) bậc, (10) bức 幅 fú (bức) [ Vh @ QT 幅 fú, bī (phúc, bức) < MC pʊk, pyk < OC *pjək, *prək | *OC (1) 幅 畐 職 逼 prɯɡ , (2) 幅 畐 職 福 pɯɡ | PNH: QĐ fuk1, Hẹ fuck7 | Shuowen: 布帛廣也。从巾畐聲。方六切 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤方六切,音福。《玉篇》布帛廣狹。《廣韻》絹幅。《急就篇註》四丈曰疋,兩邊具曰幅。《左傳·襄二十八年》夫富,如布帛之有幅焉,爲之制度,使無遷也。夫民生厚而用利於是乎,正德以幅之。《疏》言用正德以爲邊幅,使有度也。《前漢·馬援傳》修飾邊幅。《註》若布帛,修飾其邊幅也。又《廣韻》姓也。 又《廣韻》彼側切《集韻》《韻會》筆力切,𠀤音逼。《廣韻》行縢名。《左傳·桓二年》帶裳幅舄。《註》幅若今行縢。《詩·小雅》邪幅在下。《傳》幅,逼也,所以自偪束也。正義邪纏於足謂之邪偪。名曰偪者,所以自偪束也。|| Handian: 幅fú ◎ 布的寬度:幅面。雙幅。寬幅。 ◎ 泛指事物的寬度:幅度。幅員(“幅”是寬度,“員”是周圍。指疆域或領土的面積。如“我國幅員廣大”)。振幅。篇幅。 ◎ 邊緣:邊幅。 ◎ 量詞,用於布帛、圖畫等:一幅畫。五幅布。| Gungyun: (1) 幅 福 方六 幫 屋三 屋 入聲 三等 開口 東 通 入一屋 pi̯uk pĭuk piuk piuk pɨuk piuk puwk fu piuk piuk 絹幅又姓也 , (2) 幅 逼 彼側 幫 職開 職 入聲 三等 開口 蒸 曾 入二十四職 pi̯ək pĭək piək piek pɨk pɨk pik bi pik piok 行縢名 || ZYYY: 幅 復 非 魚模合 魚模 入聲作上聲 合口呼 fu || Môngcổ âmvận: (1) bue puɛ̆ 入聲 , (2) Hwu fu 入聲 || Starostin: strap round the leg. With this meaning also read bī, MC pɨk, OC *prǝk. More widely used with the meaning 'wide', with an only reading fú, MC pük, OC *pǝk. || td. 大幅 dàfú (tobự), 畫幅 huàfú (bứchoạ), 降幅 jiàngfú (mứcxuống), 漲幅 zhăngfú (mứctăng), 幅度 fúdù (mứcđộ) ] **** , wide, large, big, roll, wrap, frame, limit, degree, extent, amplitude, range, scope, width, Also: (measure word), for textile or picture, strap around the leg, family surname of Chinese origin,   {ID11037  -   9/12/2019 10:14:50 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.