Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bằng, (2) bạn 傰 péng (bằng) [ Vh @ QT 傰 péng ~ QT 朋 péng < MC bɤŋ < OC *bhjə:ŋ | PNH: Hẹ pen1, pung2 | Kangxi: 《集韻》蒲登切。同朋。 《管子·幼官篇》練之以散羣傰署。 《註》傰猶曹也。劉績註:卽朋字。 又姓。 《漢書》南山羣盜傰宗等數百人。 又《集韻》​​逋鄧切,崩去聲。人名。 《前漢·王子侯表》成煬侯傰。 ] , friend, friends, buddies, pal, acquaintance, string of cowries, a pair, associate, peer, Also:, form a partnership, gather, together, common,   {ID453107685  -   8/13/2018 2:13:11 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.