Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bính, (2) bánh 餅 bǐng (bính) [ Vh @ QT 餅 bǐng < MC pjɛŋ < OC *peŋʔ | *OC 餅 并 耕 餅 peŋʔ | PNH: QĐ beng2, bing2, Hẹ biang3 | cđ MC 梗開三上靜幫 | Shuowen: 《食部》餅:麪餈也。从食并聲。| Kangxi: 《康熙字典·食部·六》餅:《正字通》俗餠字。《康熙字典·食部·八》餠:《唐韻》《集韻》《韻會》必郢切《正韻》補永切,𠀤音丙。《說文》麫餈也。《釋名》餠,幷也,溲麫使合幷也。《揚子·方言》餠謂之飥,或謂之餦,或謂之餛。《文選》束晳有餠賦。又水引餠。《齊書·何戢傳》太祖好水引餠,戢令婦女躬執事以進。《正字通》卽今之水麫也。又《正韻》亦作䴵。《世說新語》何平叔美姿儀。魏明帝疑其傅粉,正夏日與熱湯䴵,汗出,色轉皎然。| Guangyun: 餅 餅 必郢 幫 清開 靜 上聲 三等 開口 清 梗 上四十靜 pi̯ɛŋ pĭɛŋ piɛŋ piæŋ piᴇŋ piɛŋ piajŋ bing3 pjengx pienk 必郢切五 || ZYYY: 餅 丙 幫 庚青齊 庚青 上聲 齊齒呼 piəŋ || Môngcổ âmvận: bing piŋ 上聲 || http://chardb.iis.sinica.edu.tw/: 1. 用麵粉製成的食品,一般為扁圓形,各時各地製法不盡同,形狀名稱也不盡同。2. 餅狀物。 3. 量詞。用於餅狀物。|| x. bòbía, bánhpía] **** , rice-cake, round flat cake, pastry, cake, cookie, bun, bread, biscuit, Also:, round cake-shaped object, (classifier), something shaped like a cake, a 'cake' of,   {ID12427  -   11/16/2018 10:16:45 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.