Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bài, (2) mũi, (3) phà, (4) bè 棑 pái (bài) [ Vh @ QT 棑 pái, pèi, bài, bèi ~ ht. QT 排 pái, păi, bái, bèi < MC baj < OC *brjə:j | *OC (1) 棑 非 支 牌 breː 即卑聲之箄簰別寫,借自臺語bɛ , (2) 棑 非 微 𢟡 brɯːls | PNH: QĐ paai4, Hẹ pai2, TrC bai5 | Kangxi: 《康熙字典·木部·八》棑:《唐韻》薄佳切《集韻》《類篇》蒲皆切,𠀤音牌。《唐韻》棑,筏也。又《類篇》盾也。又《唐韻》蒲拜切《集韻》步拜切,𠀤音憊。《廣韻》木名。《玉篇》船後棑木。又《類篇》蒲蓋切,音斾。舟前木。又《集韻》蒲昧切,音佩。義同。| Guangyun: (1) 棑 牌 薄佳 並 佳開 佳 平聲 二等 開口 佳 蟹 上平十三佳 bʱai bai bɛ bæi bɣɛ bɯæ baɨj pai2 bre bae 棑筏又音敗 , (2) 棑 𢟡 蒲拜 並 皆開 怪 去聲 二等 開口 皆 蟹 去十六怪 bʱăi bɐi bɛi bɐi bɣɛi bɯæi bəɨj bai4 braih baey 木名 ] , raft, shield, Also:, stern of junk,   {ID453067728  -   6/2/2018 4:38:33 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.