Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nính, (2) bỉnh, (3) sángbảnh, (4) bảnh 昺 bǐng (bính) [ Viet. 'sángbảnh' @&# '昺晨 bǐngchén (bỉnhthìn)' ~ Vh @ QT 昺 (昞, 炳) bǐng (bính, bỉnh) ~ ht. QT 丙 bǐng < MC paijŋ < OC *preŋ < PC **praŋʔ | *OC 昺 丙 陽 丙 praŋʔ 昞注或體 | PNH: QĐ bing2, Hẹ biang3 | Kangxi: 《康熙字典·日部·五》昺:《廣韻》昞亦作昺。| Guangyun: 炳 丙 兵永 幫 庚三開 梗 上聲 三等 開口 庚 梗 上三十八梗 pi̯ɐŋ pĭɐŋ piɐŋ piaŋ pɣiæŋ pɯiaŋ piajŋ bing3 piengx pyank 炳煥明也 || ZYYY: 丙 幫 庚青齊 庚青 上聲 齊齒呼 piəŋ || Môngcổ âmvận: bing piŋ 上聲 || Handian: 昺 bǐng ◎ 古同 “炳”。 ] *** , bright, brilliant, Also:, glorious,   {ID453056600  -   5/12/2018 11:14:03 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.