Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bão, (2) bế, (3) bê, (4) bợ, (5) bưng, (6) bao, (7) bồng 抱 bào (bão) [ Vh @ QT 抱 bào, bāo, fóu, páo, póu < MC bʌw < OC *bhu:ʔ < PC **puək | Pt 簙浩 | cđ MC 效開一上皓並 | PNH: QĐ bou6, pou5, Hẹ pau5, TrC po6, pao6 | Shuowen: 捊或从包。古音孚聲包聲同在三部。後人用抱爲褱袌字。葢古今字之不同如此。 | Kangxi: 《唐韻》薄浩切《集韻》《韻會》簿晧切《正韻》蒲晧切,𠀤袍上聲。懷也。 《司馬相如·上林賦》長千仞,大連抱。夸條直暢,實葉葰楙。《註》楙音茆。 又《廣韻》持也。《增韻》挾也。 又《集韻》《韻會》薄報切《正韻》蒲報切,𠀤音暴。與袌菢同 . 又《揚子·方言》北燕朝鮮洌水之閒謂伏雞曰抱。 又《唐韻》薄交切《集韻》蒲交切,𠀤音庖。《集韻》房尤切,音浮。蒲侯切,音裒。𠀤與掊捊同。引取也。 又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤披交切,與抛通。棄也,擲也。《史記·三代世表》姜嫄生后稷,抱之山中。《皮日休詩》季春人病抱芳杜。| Guangyun: 抱 薄浩 並 豪 上聲 晧 開口一等 效 豪 bʰɑu baux/bav || Starostin: carry on the back. Tibetan: a~ba to bring, carry. Kachin: baʔ2 carry a child on the back. Lushei: pua (po, puak) to carry on the back. Comments: Nung ba carry on the shoulder; Digaro ba carry (a child). Ben. 19. Cf. *ph@:wH. . For OC *bh- cf. Min forms: Xiamen phau6, Chaozhou pho4, phau4, Longdu pho6. | § Hai./ boŋ/ ]. ***** , bring, carry, carry with one's arm, hold with both hands, carry in the arm, hold up, hug, embrace, surround, cherish, aspiration, ambition, Also: carry on the back,   {ID6629  -   4/1/2019 6:15:29 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.