Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Việt, (2) rồi, (3) vậy 粵 Yuè (Việt) [ Vh @ QT 粵 (粤) Yuè < MC wǝt < OC *wat | Pulleyblank LM yat < EM wut, same as 越 Yuè (Việt) | Pt 王伐 || PNH: QĐ jyut6, Hẹ jet8 | Shuowen: 亏也。審愼之詞者。从亏从宷。《周書》曰:“粤三日丁亥。” 王伐切。 清 代段玉裁『說文解字注』亏也。 釋詁曰。粤于爰曰也。爰粤于也。爰粤于那都繇於也。粤與于雙聲。而又从亏。則亦象气舒于也。詩書多假越爲粤。箋云。越,於也。 又假曰爲粤。 宷愼之䛐也。也各本作者。今正。 此說从宷之意。粤亏皆訓於。 而粤尤爲宷度愼重之䛐。 故从宷。从宷亏。宷愼而言之也。 王伐切。十五部。周書曰。粤三日丁亥。今召誥越三日丁巳。亥當作巳。 || Starostin: Used also for the tribe name *wat (earlier written as 越). | Pt 王伐 | Kangxi: 《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤王伐切,音越。《爾雅·釋詁》粤,曰也。《註》語辭發端。《說文》審愼之詞。《徐曰》凡言粤者,皆在事端句首,未便言之,駐其言以審思之。書召誥,粤三日丁巳是也。心中暗數其日數,然後言之,其聲氣舒亏,故从亏會意。 又《爾雅·釋詁》於也。《註》語之韻絕歎辭也。 又與曰通。《書·堯典》曰若稽古帝堯。 又與越通。《書·召誥》惟太保先周公相宅越若來。 又地名。《前漢·高帝紀》從百粤之兵以佐諸侯,誅暴秦。又《地理志》粤地,牽牛婺女之分野。又厚也。 《管子·五行篇》天爲粤宛,草木養長。《註》天爲厚順,不逆時氣也。《說文》粵,从亏从宷。|| Handian: ◎ 粵yuè〈助〉 (1) 助詞。古與“聿”、“越”、“曰”通用,用於句首或句中粵,曰也。又,於也。 ——《爾雅》。粵三日丁亥。 ——《書·召誥》。 。粵詹(瞻)雒伊。 ——《史記·周本紀》(2) ◎ 粵Yuè 〈名〉 (1) 廣東的簡稱。如:粵繡(2) 舊地名。百粵之地,即今廣東和廣西等地(3) 又如:粵東(廣樂省的別稱);粵寇(清朝統治階級對太平天國起義者的污衊之詞);粵海(指中國南部廣東一帶的海域,又作為廣東和廣州的代稱);粵嶠(指五嶺以南地區) || Ghichú: Ngàyxưa chữ này dùnglẫnvới 越 Yuè, để chỉ tộc BáchViệt 百越 BăiYuè, ngàynay hậuduệ phânbố và sống rảirác khắp vùng HoaNam, ÐôngNamÁ, và cóthể đã dicư đến các vùng hảiđảo lâncận khác. || td. 粵有 yuè yǒu (rồi có) ] ~ 越 Yuè (Việt) , Cantonese, Kwangtung, Guangdong, alternative name for Guangdong, Guangxi, Guangdong and Guangxi provinces, Also: (a grammatically initial particle),   {ID453075854  -   10/13/2019 7:43:55 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.