Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
鄭公山 鄭公山 Zhèng Gōng-Shān (Trịnh Công-Sơn) [ QT 鄭公山 Zhèng Gōng-Shān || Note: 鄭公山(越:Trịnh Công Sơn/鄭公山?,1939年2月28日-2001年4月1日),是越南最著名的现代音乐作曲家之一。 ] , Trinh Cong Son (February 28, 1939 – April 1, 2001), a famous Vietnamese composer and painter in contemporary time.   {ID453104150  -   7/5/2019 6:45:33 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.