Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
鄞 Yín (Ngân) [ QT 鄞 Yín | *OC (1) 鄞 堇 文 銀 ŋɡrɯn, (2) 鄞 堇 文 䖐 ŋɡɯn | PNH: QĐ ngan4, Hẹ ngiun2, giun3 | Kangxi: 《康熙字典·邑部·十一》鄞:《廣韻》語巾切《集韻》《正韻》魚巾切,𠀤音銀。《說文》會稽縣名。《後漢·郡國志》鄞,章安故治,閩越地,光武更名。《註》本鄞縣南之迴浦鄕,章帝章和元年立。又《順帝紀註》鄞故城,在鄮縣東南。又《唐韻》語斤切《韻會》疑斤切,𠀤音齗。義同。| Guangyun: (1) 鄞 銀 語巾 疑 眞B開 眞B 平聲 三等 開口 眞B 臻 上平十七眞 ŋi̯ĕn ŋǐĕn ŋjĕn ŋien ŋɣiɪn ŋɯin ŋjin yin2 ngin ngyn 縣名在會稽又音齗 , (2) 鄞 䖐 語斤 疑 欣 欣 平聲 三等 開口 欣 臻 上平二十一欣 ŋi̯ən ŋĭən ŋiən ŋiən ŋɨn ŋɨn ŋɨn yin2 ngion ngion 縣名在會稽 || ZYYY: 鄞 銀 影 真文齊 真文 陽平 齊齒呼 iən ] ***** , Yin, name of a county in Zhejiang Province, China   {ID453075040  -   7/17/2019 7:33:50 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.