Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
五嶽 五嶽 Wǔ​yuè (Ngũnhạc) [ QT 五岳​ Wǔ​yuè ~ QT 五嶽 Wǔ​yuè (ngũngạc) || Ghichú: 'Ngũnhạc' để chỉ từng cụm năm ngọnnúi nổitiếng ở Trungquốc, thídụ, 泰山 Tháisơn ở Sơnđông, 華山 Hoasơn ở Thiểmtây, 衡山 Hoànhsơn ở Hồnam, 恆山 Hằngsơn ở Sơntây, 嵩山 Tungsơn ở Hànam. , the Five Famous Mountains in China, Also:, Five Sacred Mountains of the Daoists; namely, Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan, in China   {ID453110050  -   6/1/2019 7:31:23 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.