Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Hô, (2) hủ, (3) hụ, (4) bờ 滹 Hū (Hô) [ Vh @ QT 滹 hū, hǔ ~ ht. QT 滸 hǔ, xǔ (hử, hứa) < MC ho < OC *sŋāʔ | *OC 滹 乎 魚 呼 qʰaː | PNH: QĐ fu1, Hẹ fu1, TrC fu1 | Kangxi: 《康熙字典·水部·十一》滹:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤 荒胡 切,音呼。滹沱,水名,在信都,北入海。或 作 瀖𣿋 惡淲 泘。《周禮》作 虖池。又姓。前漢 下摩侯 滹毒泥。又《集韻》火五 切,音 虎。與滸同。詳滸字註。| Guangyun: 滹 hu 荒烏 曉 模 模 平聲 一等 開口 模 遇 上平十一模 xuo xu xo xo huo huo hɔ hu1 ho xu 滹池 水名 周禮 作 虖池 || ZYYY: 滸 虎 曉 魚模合 魚模 上聲 合口呼 xu || Môngcổ âmvận: hu xu 平聲 || Handian: ◎ 滹 hū 〈名〉 滹沱 (Hutuo River)。水名, 即 滹沱河, 在 河北省 西部。亦 作 滹沲。如: 滹沱 麥飯 (稱 粥 或 麥飯 為 “滹沱飯” 或 “滹沱 麥飯”) ] *** , bank of a stream, bank of a river, riverbank, bank, shore, Also:, Hu, name of Hutuo River (滹沱) in West Hebei Province, family surname of Chinese origin,   {ID453062458  -   10/9/2017 5:54:53 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.