Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ức, (2) khế 芅 yì (ức) [ Vh @ QT 芅 yì | *OC 芅 弋 職 弋 lɯɡ 見爾雅 | PNH: QĐ jik6 | Kangxi: 《康熙字典·艸部·三》芅:《唐韻》與職切,音弋。《爾雅·釋草》長楚,銚芅。《註》今羊桃也。《廣韻》或曰鬼桃,葉似桃而花白。《詩疏》銚芅之性,始生正直,及其長大,則其枝猗儺而柔順,不妄尋蔓草木。| Guanyun: 芅 弋 與職 以 職開 職 入聲 三等 開口 蒸 曾 入二十四職 jĭək jɨk jɨk jik yi4 jik jok 今羊桃也或曰〾鬼桃葉似桃而花白 || Handian:〔銚芅〕古書上說的一種植物,即獼猴桃。|| Guoyu Cidian: (1) 植物名。酢漿草科五斂子屬,常綠灌木或小喬木。高至丈餘,葉為羽狀複葉,互生,呈卵狀橢圓形或倒卵形。果實亦稱為「楊桃」,為漿果,於七月至十二月成熟,為卵狀橢圓形,呈黃色或黃綠色,多汁,味道甘酸,氣味芳香,可供食用及藥用。或稱為 「楊桃 」 、「萇楚」、「銚芅」、「羊桃」、「陽桃」、「五斂子」。 (2) 獼猴桃的別名。見「獼猴桃」條。 ] * , starfruit, bilimbi, carambola, gooseberry, or kiwifruit, Actindia chinensis, Averrhoa carambola,   {ID453117090  -   6/2/2019 5:24:14 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.