Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ẩm, (2) dzô, (3) dô, (4) uống 飲 yǐn (ẩm) [ Vh @ QT 飲 (飮) yǐn < MC ʔɪm < OC *ʔjəmʔ | *OC (1) 飲 今 侵 㱃 qrɯmʔ 說文作酓欠, (2) 飲 今 侵 蔭 qrɯms 同㱃 | PNH: QÐ jam2, jam3, Hẹ jim3 | cđ MC 深開三上寢影 Tang reconstruction: qyìm, qyǐm || Kangxi: 《康熙字典·食部·四》飮:〔古文〕𣲎𩚜淾𣶗㱃𩚕𨡳《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤於錦切,音上聲。《玉篇》咽水也。亦歠也。《釋名》飮,奄也。以口奄而引咽之也。《周禮·天官·膳夫》飮用六淸。又《酒正》辨四飮之物:一曰淸、二曰醫、三曰漿、四曰酏。《註》淸渭醴之泲者,醫卽內則以酏爲醴者,漿今之酨漿,酏今之粥也。又漱也。《儀禮·公食大夫禮》賔坐祭,遂飮奠於豐上。《註》飮,潄也。又隱也。《後漢·蔡邕傳》邕上疏曰:臣一入牢獄,當爲楚毒所迫趣,以飮章辭情,何緣復聞。《註》趣音促,飮猶隱也,今匿名文書也。又《正字通》樂律有聲飮,以聲相轉而合也。梁武帝自制四器,名曰通,每通施三絃,因以通聲,隨聲酌其淸濁高下也。又飮器,溺器也。《戰國策》趙襄子殺智伯,漆其頭以爲飮器。《註》溺器。或曰酒器。又受箭曰飮箭。《郭璞·蛟贊》漢武飮羽。又《廣韻》於禁切,音蔭。以飮飮之也。《禮·檀弓》酌而飮寡人。《左傳·昭二十六年》成人伐齊師之飮馬于淄者。又《莊子·則陽篇》或不言而飮人以和。《說文》或作㱃。通作飮。互詳酉部酓字註。 考證:〔《周禮》《酒正》辨四飮之物。一曰淸《註》淸渭酒之洓者。〕謹照原註酒改醴。洓改泲 | Guangyun: (1) 飲 㱃 於錦 影 侵B 寑B 上聲 三等 開口 侵B 深 上四十七寑 ʔi̯əm ʔjəm ʔiem ʔɣiɪm ʔɯim ʔjim yin3 qimx yym 上同, (2) 飲 蔭 於禁 影 侵B 沁B 去聲 三等 開口 侵B 深 去五十二沁 ʔi̯əm ʔjəm ʔiem ʔɣiɪm ʔɯim ʔjim yin4 qimh ymm 又於錦切 || ZYYY: (1) 飲 飲 影 侵尋齊 侵尋 上聲 齊齒呼 iəm , (2) 飲 蔭 影 侵尋齊 侵尋 去聲 齊齒呼 iəm || Môngcổ âmvận: (1) 'im ʔim 上聲, (2) 'im ʔim 去聲 || td. 飲酒 yǐnjǐu (uốngrượu) ] *** , drink, drinking, swallow, kind of drink, Also:, wine and dine, entertain, give water to drink, water an animal, (Viet), (at a banquet, drinking), offer a toast, toast one's host with wine, toast to host by guest, offer a cup in return,   {ID12381  -   6/12/2019 7:59:02 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.