Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hẹn, (2) ước 約 yāo, yuē (ước) [ Vh @ QT 約 yāo, yuē ~ 'hẹn' { ® <~ 'hẹnước, hẹnhò' @&# '約會 yuèhuì (ướchội)} | QT 約 yāo, yuē, yào, ào, jī, dì < MC yak < OC *ʔakʷ, *ʔekʷ | PNH: QĐ joek3, Hẹ jok7 | Shuowen: 纏束也。从糸勺聲。於略切 | Kangxi: 《康熙字典·糸部·三》約:《廣韻》於略切《集韻》《韻會》《正韻》乙却切,𠀤音葯。《說文》纏束也。《詩·小雅》約之閣閣。《傳》約,束也。又《周禮·春官·大史》凡邦國都鄙,及萬民之有約劑者藏焉。《註》約劑,要盟之載辭。《禮·曲禮》約信曰誓。《疏》共相約束,以爲信也。又《禮·坊記》君子約言。《疏》謂省約其言也。又《論語》不仁者不可以久處約。《禮·坊記》小人貧斯約。《註》約猶窮也。又《論語》以約失之者,鮮矣。《何晏註》儉約無憂患。又《戰國策》蘇代約燕王曰。《註》約,止也。又《莊子·逍遙遊》淖約若處子。《音義》淖約,柔弱貌。又《荀子·勸學篇》春秋約而不速。《註》文義隱約。又《呂氏春秋》旄象之約。《註》約,節也。一曰美也。又《楚辭·招魂》土伯九約。《註》屈也。又姓。約續,古賢者,見《韓非子》。又《廣韻》於笑切《集韻》一笑切《韻會》幺笑切,𠀤音要。《前漢·禮樂志》明德鄕治本約。《註》師古曰:約,讀曰要。又《集韻》於敎切,音靿。屈也。又《集韻》乙角切,音渥。𠣩或作約,束也。又《集韻》吉歷切,音激。纏也。又同的。《枚乗·七發》九寡之珥以爲約。《註》約亦的字也。 | Guangyun: (1) 要 於笑 影 宵A 去聲 嘯 開口三等 宵A 效 qjeuh/iew ʔĭɛu , (2) 約 於略 影 藥開 入聲 藥 開口三等 陽 宕 qiak/iak ʔĭak ] , weigh, contract, agree, bind, restrict, estimate, approximately, arrange, appointment, Also:, treaty, agreement, covenant, Yue, family surname of Chinese origin,   {ID453075830  -   7/12/2019 1:27:34 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.