Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đạm, (2) trạm, (3) đám, (4) đámmây 霮 dàn (đạm) [ Viet. 'đámmây' @&# '雲霮 yúndàn (vânđạm)' ~ Vh @ QT 霮 dàn (đạm, trạm) ~ ht. QT 甚 shèn < MC tʂim < OC *dhǝm < PC **dhǝmʔ, **dhǝmʔs | PNH: QĐ daam6 | Kangxi: 《康熙字典·雨部·十二》霮:《集韻》《韻會》𠀤徒感切,音禫。《集韻》霮䨴,繁雲。又《左思·吳都賦》宵露霮䨴。《註》霮䨴,露垂貌。《集韻》或作䨢𩅾。又《集韻》《韻會》𠀤徒濫切,音憺。《集韻》雲貌也。靉謂之霮䨴。或作𩅾。 ] *** , denseness of cloud, patch of cloud,   {ID453059137  -   9/9/2019 7:53:05 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.