Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) điệt, (2) đều, (3) đổi 迭 dié (điệt) [ Vh @ QT 迭 dié MC diet < OC *ɫhīt | PNH: QĐ dit6, Hẹ diet7, TrC diêg4, tah8, eg8 | Shuowen: 更迭也。从辵失聲。一曰达。徒結切 清代段玉裁『說文解字注』更迭也。或假佚字,迭字,臷字爲之。从辵。失聲。徒結切。十二部。一曰达。下脫字字。一曰此达字之異體也。葢达迭二字互相爲用。| Kangxi: 《廣韻》《集韻》《韻會》徒結切《正韻》杜結切,𠀤音絰。《說文》更迭也。《易·繫辭》迭用柔剛。《詩·邶風》日居月諸,胡迭而微。《禮·禮運》五行之動,迭相竭也。 又與軼通。《左傳·成十三年》迭我殽地。《註》迭,侵突。《史記·封禪書》軼興軼廢。| Guangyun: 姪 徒結 定 屑開 入聲 屑 開口四等 山 先 dʰiet det || td. 迭代 diédài (thayđổi) ] , change, alternate, take turns, do something in turn, Also:, iterative, alternately, repeatedly, frequently, again and again,   {ID453059661  -   10/12/2017 11:34:40 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.