Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đường, (2) dế, (3) bọngựa 螗 táng (đường) [ Viet. 'dế' @ '蟋 xī (tất)', 'bọngựa' @&# '馬螵 măpiāo (mãphiêu)' ~ Vh @ QT 螗 táng ~ ht. QT 唐 Táng < MC dʌŋ < OC *lhaŋ | *OC 螗 庚 陽 唐 l'aːŋ | PNH: QĐ tong4, H tong2 | Kangxi: 《康熙字典·虫部·十》螗:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤徒郞切,音唐。蜩螗,蟬也。《詩·大雅》如蜩如螗。詳蜩字註。《增韻》通作螳,非。 | Guangyun: 螗 唐 徒郎 定 唐開 唐 平聲 一等 開口 唐 宕 下平十一唐 dʱɑŋ dɑŋ dɑŋ dɑŋ dɑŋ dɑŋ daŋ tang2 dang dang 蜩螗 || ZYYY: tang daŋ 平聲 ] ** , mantis, Also:, small cicada, cicada,   {ID453071373  -   8/13/2019 9:39:13 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.