Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đồn, (2) đôn, (3) trôn 臀 tún (đồn) [ Vh @ QT 臀 tún < MC don, dien < OC *dən, *dənʔ, *dər, *dərʔ | *OC 臀 殿 文 屯 duːn | PNH: QĐ tyun4, Hẹ tun2 | Shuowen: 【說文】髀也。本作𡱂。 | Kangxi: 【廣韻】【集韻】【韻會】徒渾切【正韻】徒孫切,𠀤音屯。 【說文】髀也。本作𡱂。 【字彙】腿靨。【博雅】臀謂之脽。【易·夬卦】臀無膚。【周語】其母夢神,規其臀以墨。【註】尻也。又【韻會】底也。 | Guangyun: 臀 屯 徒渾 定 魂 魂 平聲 一等 合口 魂 臻 上平二十三魂 dʱuən duən duən duən duən duon dwən tun2 duon duon 廣雅云臀謂之脽亦謂之 (𦞠/臎) 也。 說文作 (尻/𡱂) 髀 || ZYYY: 臀 豚 透 真文合 真文 陽平 合口呼 tʰuən || Môngcổ âmvận: tun dun 平聲 || Starostin: Labialization in MC is probably secondary. For *d- cf. Fuzhou toŋ2; Chaozhou tieŋ4 reflects an unattested variant *dǝ̄nʔ (˜-rʔ), MC *díen. || x. đít ] **** , buttocks, butt, rump, Also:, stern, bottom,   {ID5521  -   4/10/2019 7:10:54 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.