Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đồng, (2) trống, (3) thùng, (4) thúng 筒 tǒng, tóng (đồng) [ Vh @ QT 筒 tǒng, tóng < MC tɦəwŋ < OC *dəwŋ | PNH QĐ tung2, tung4, Hẹ tung2 | Shuowen: 通簫也。从竹同聲。徒弄切 | Kangxi: 《廣韻》《正韻》徒紅切《集韻》《韻會》徒東切,𠀤音同。射筒,竹名。《左思·吳都賦》其竹則桂箭、射筒。《異物志》射筒竹,細小通長,長丈餘,無節,可爲射筒,出交趾。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤徒弄切,音洞。簫無底也。通作洞。《前漢·元帝紀》能吹洞簫。|| Handian: ◎ 筒 tǒng (thùng, thúng)〈量〉用於筒狀物裝的東西。如: 一筒米、一筒可樂等 ] , hollow tube, cylinder, pipe, canister, box, pail, wooden jug, container, Also:, tube-shaped container, tube-shaped part of clothing such as shoe or stocking, a section of thick bamboo, (Viet.), drum,   {ID453071809  -   7/8/2018 1:32:40 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.