Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đà, (2) quảcân, (3) đá, (4) tảng 砤 tuó (đà) [ Viet. 'quảcân' @&# '秤砤 chēngtuó' | Vh @ QT 砣 tuó ~ 'quả' 果 guǒ || QT 砣 (堶, 砤) ​tuó ~ ht. QT 它 tā, tuō < MC tha < OC *tha | PNH: QĐ to4, Hẹ to2 | Kangxi: 《五音集韻》徒和切,音𥓿。飛磚戲也。又《篇海》碾輪石也。《正字通》或作𥓿。|| Handian: 砣, 砤 tuó 〈名〉(1) 形聲。從石, 它聲。磚。也作“堶” (2) 秤錘. (3) 碾砣, 碾盤上的石輪. (4) 古時用作拋擲遊戲的磚塊. || td. 幾砤石頭 jǐ tuó shítou (mấy tảng đá) ] , heavy stone, stone roller, steelyard weight, the sliding weight of a steelyard, a weight, plummet, Also:, cut or polish jade with an emery wheel, brick, (grammatical classifier), a block of, chunk, piece,   {ID453099135  -   2/18/2019 10:25:24 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.