Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) định, (2) neo 矴 dìng (định) [ Viet. 'neo' @ '錨 máo (miêu)' | QT 碇 (矴, 椗, 磸) ~ ht. QT 定 dìng < MC diɛŋ < OC *de:ŋs, *te:ŋs | *Old Chinese 矴 丁 耕 矴 teːŋs | PNH: QĐ ding3, Hẹ dang5, tin5 | Kangxi: 《集韻》同矴。《唐書·孔戣傳》戣爲嶺南節度使,蕃舶泊步有下碇稅,戣禁絕之。 本作磸。| Guangyun: 矴 矴 丁定 端 青開 徑 去聲 四等 開口 青 梗 去四十六徑 tieŋ tieŋ teŋ tɛŋ teŋ teŋ tɛjŋ ding4 tengh tenq 矴石丁定切九 || ZYYY: 矴 定 端 庚青齊 庚青 去聲 齊齒呼 tiəŋ ] , anchor,   {ID453113094  -   11/25/2017 4:55:40 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.