Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đích, (2) để, (3) đấy, (4) đâu, (5) của 的 dì, dí, dē (đích, để) [ Vh @ QT 的 dì, dí, dē, de, xiào < MC tiek < OC *te:kw | Pt 都歷 | PNH: QĐ dik1, dit7 || Starostin: mark in a target. During L. Zhou also used for a homonymous *te:kw| 'bright, brilliant' (probably related to 灼 *tekw| 'burn, brilliant' q.v.) || td. 的當 dídàng (đíchđáng), 的確 díquè (quảthế), 目的 mùdì (mụcđích), 好的 hăode (hayđấy), 搶匪是逃不掉的, 警察已經封鎖了道路. Qiǎngfěi shì táo búdiào de, jǐngchá yǐjīng fēngsuǒ le dàolù. (Têncướp chạykhôngthoát đâu, cảnhsát đã phongtoả các ngãđường.) ] , to aim, destination, mask in a target, target, goal, clear, bright, Also: (grammatical possessive indicator) 's, of, by, (grammatical particle conveying the connotation of) that's it!, cannot be!, imposible! really, certainly, indeed,   {ID10944  -   4/20/2017 5:01:01 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.