Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) điền, (2) đồng, (3) săn 畋 tián (điền) [ Vh @ QT 畋 tián \ Vh @ 畋 tián ~ đồng, ruộng, săn \ ¶ t- ~ s- | QT 畋 (田, 佃) tián < MC dien < OC *lhi:n (Chúý âmđầu l-) | PNH: QĐ tien2, tin4 | Shuowen: 平田也。从攴、田。《周書》曰:“畋尒田。”待年切 | Kangxi: 《廣韻》徒年切《集韻》《韻會》《正韻》亭年切,𠀤音田。《說文》平田也。《書·多方》今爾尚宅爾宅,畋爾田。《疏》治田謂之畋。今人以營田求食謂之畋食。 又《廣韻》取禽獸也。《書·五子之歌》畋于有洛之表。《張衡·西京賦》盤于游畋,其樂只且。或作甸。亦作𤝗𢿊。通作田佃。 又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤堂練切,音電。義同。𢿊字原从攵作。] , field, rice field, paddy, farm, farmland, till land, cultivate, Also:, hunt,   {ID453071584  -   7/8/2018 1:31:48 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.