Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đinh, (2) chênh, (3) điền, (4) đàng 町 tǐng (đinh) [ Vh @ QT 町 tǐng, tīng, dīng, zhèng, tiǎn ~ ht. QT 丁 dīng, zhēng (đinh, chênh) < MC tieŋ, taiŋ < OC *te:ŋ, *trēŋ | *OC (1) 町 丁 元 腆 tʰeːnʔ , (2) 町 丁 耕 汀 tʰeːŋ , (3) 町 丁 耕 珽 tʰeːŋʔ , (4) 町 丁 耕 挺 deːŋʔ | PNH: QĐ ting2 Hẹ tang2 | Shuowen: 《田部》町:田踐處曰町。从田丁聲。| Kangxi: 《康熙字典·田部·二》町:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤他頂切,音珽。《說文》田踐處曰町。《廣韻》田區畔埒也。《詩·鄭風·東門之墠傳》墠,除地町町者。《左傳·襄二十五年》町原防。《註》隄防閒地,不得方正如井田,別爲小頃町也。又國名。《前漢·武帝紀》鉤町侯。《註》町,音若挺,西南夷也。又縣名。《前漢·地理志》句町縣。《註》音劬挺。又盢町,山名。《後漢·郡國志》益州郡盢町山,出銀鉛。又《廣韻》《正韻》徒鼎切《集韻》待鼎切,𠀤音挺。《莊子·人閒世》彼且爲無町畦,亦與之爲無町畦。《註》町,徒頂反。畦,戸圭反。畔垺也。無畔垺,無威儀也。又《集韻》湯丁切,音聽。義同。又都挺切,音頂。田畝謂之町。又丈梗切,音瑒。町,除地爲墠也。又《五音集韻》他典切,音腆。町畽,鹿跡。《詩·豳風》町畽鹿場。《傳》町畽,鹿迹也。《釋文》町,他典反。又他頂反。《朱註》町畽,舍旁隙地也。《集韻》或作圢䵺。 | Guangyun: (1) 町 汀 他丁 透 青開 青 平聲 四等 開口 青 梗 下平十五青 tʰieŋ tʰieŋ tʰeŋ tʰɛŋ tʰeŋ tʰeŋ tʰɛjŋ ting1 theng theng 田處又徒頂切, (2) 町 腆 他典 透 先開 銑 上聲 四等 開口 先 山 上二十七銑 tʰien tʰien tʰen tʰɛn tʰen tʰen tʰɛn tian3 thenx theen 町疃鹿迹, (3) 町 挺 徒鼎 定 青開 迥 上聲 四等 開口 青 梗 上四十一迥 dʱieŋ dieŋ deŋ dɛŋ deŋ deŋ dɛjŋ ding4 等x denk 田𠭇又音汀, (4) 町 珽 他鼎 透 青開 迥 上聲 四等 開口 青 梗 上四十一迥 tʰieŋ tʰieŋ tʰeŋ tʰɛŋ tʰeŋ tʰeŋ tʰɛjŋ ting3 thengx thenk 田塸 || ZYYY: 町 艇 透 庚青齊 庚青 上聲 齊齒呼 tʰiəŋ ] *** , raised path between fields,   {ID453071712  -   11/8/2019 4:05:59 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.