Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
婷婷(1) xinhtươi, (2) đẹptươi, (3) tươiđẹp, (4) xinhxắn 婷婷 tíngtíng (đìnhđình) [ Vh @ QT 婷婷 tíngtíng \ Vh @ 婷 tíng ~ đẹp, tươi 鮮 xiān (tiên), xinh, xắn (tl.) | QT 婷 tíng ~ ht. 亭 tíng < MC deŋ < OC *dheŋ | Kangxi: 【集韻】同娗。娉婷,美好貌。【杜甫詩】不嫁惜娉婷。【𨻰無已詩】當年不嫁惜娉婷,傳粉施朱學後生。不惜捲簾通一顧,怕君著眼未分明。 | ¶ t- ~ x- , graceful, beautiful,   {ID453084727  -   3/25/2017 6:35:50 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.