Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đình, (2) kiốt, (3) dựng, 亭 tíng (đình) [ Viet. 'kiốt' <~ 'kiosk' (French) ~ Vh @ QT 亭 tíng < MC deŋ < OC * dheŋ | *OC 亭 丁 耕 庭 deːŋ | PNH: QĐ ting4, Hẹ tin2, TCh dêng5 | Tang reconstruction: dheng, dheng | Shuowen: 《高部》亭:民所安定也。亭有樓,从高省,丁聲。 | Kangxi: 《康熙字典·亠部·七》亭:《唐韻》特丁切《集韻》《韻會》《正韻》唐丁切,𠀤音庭。《說文》民所安定也。《釋名》停也。道路所舍,人停集也。《風俗通》亭,留也,行旅宿會之所館也。《東觀漢紀》衞䬃爲桂陽太守,鑿山通路,列亭置郵。又《前漢·趙充國傳》分屯要害,冰解漕下,繕鄕亭,浚溝渠。又亭長。《後漢·百官志》十里一亭,十亭一鄕。有亭長持更板以劾賊,索繩以執賊。亭長舊名負弩,改爲亭長。或爲亭父。《揚子·方言》楚東海之閒,亭父謂之亭公。 又《前漢·平帝紀》因郵亭書以聞。《註》郵亭,行書之舍,卽今驛遞。又直也。《史記·五帝紀》以征不亭。又平也,均也。《前漢·酷吏傳》張湯平亭疑法。《淮南子·原道訓》味者,甘立而五味亭。又亭亭,山名,在泰山下。《史記·封禪書》黃帝封泰山,禪亭亭。又亭亭,聳立貌。《太公·兵法》高山盤石,其上亭亭。又《黃庭經》九原之山何亭亭。《註》猶心也。又亭毒,化育也。《老子·道德經》亭之毒之。《註》亭謂品其形,毒謂成其質。又亭午。《孫綽·遊天台山賦》羲和亭午,游氣高褰。《註》亭,至也。午,日中也。游氣,海氣也。褰,開也。言氣開見日也。一曰亭午卽直午之義。又《古今注》蜻蜓一名靑亭,色靑而大者是也。又水止曰亭。與渟同。《前漢·西域傳》其水亭居。又《韻補》叶徒陽切。《班固·高祖泗水亭𥓓》寸木尺土,無竢斯亭。揚威斬蛇,金精摧傷。 | Guangyun: 亭 庭 特丁 定 青開 青 平聲 四等 開口 青 梗 下平十五青 dʱieŋ dieŋ deŋ dɛŋ deŋ deŋ dɛjŋ ting2 dn dn 今亭子名釋名曰亭停也人所停集也漢典職曰洛陽二十街街一亭十二城門門一亭也 || ZYYY: 亭 亭 透 庚青齊 庚青 陽平 齊齒呼 tʰiəŋ || Môngcổ âmvận: ting diŋ 平聲 ] **** , erect, pavillion, temple, (Viet.), village gathering hall, Also:, kiosk, station, in the middle,   {ID10767  -   6/11/2019 1:18:19 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.