Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ông, (2) chimông, (2) chimăncôntrùng 鶲 wēng (ông) [ Viet. 'chim' @ '鶲禽 wēngqín (ôngcầm)', 'chimăncôntrùng' @&# '唵昆蟲禽 ǎnkūnchóngqín (àmcôntrùngcầm)' ~ QT 鶲 wēng ~ ht. QT 翁 wēng < MC ʔuʔ < OC *ʔo:ʔ | PNH: QĐ jung1 | Kangxi: 《康熙字典·鳥部·十》鶲:《玉篇》烏紅切,音翁。鳥名。 || Handian: 鶲 wēng ◎ 鳥類的一科,形小,上面黑褐色,下面淡白色,嘴稍扁平,吃害蟲,是益鳥。 ] ** , Siberian flycatcher, sapphire flycatcher, flycatcher, Ficedula sapphira, Also:, Muscicapidae, Tyrannidae,   {ID453072571  -   4/1/2019 6:16:14 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.