Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ách, (2) át, (3) ngăn 閼 yān (ách) [ Vh @ QT 閼 yān, è, yù, yè, < MC ʔât < OC *ʔāt | *OC 閼 於 元 焉 qran 閼氏見史記 , (2) 閼 於 元 煙 qeːn , (3) 閼 於 月 遏 qaːd , (4) 閼 於 月 謁 qad | PNH: QĐ aat1, aat3, jin1, Hẹ ot7, at7, hot7 | Shuowen: 《門部》閼:遮𢹬也。从門於聲。| Kangxi: 《康熙字典·門部·八》閼:《唐韻》烏割切《集韻》《韻會》《正韻》阿葛切,𠀤音遏。《說文》遮壅也。《廣韻》止也,塞也。《前漢·景十三王傳》今臣雍閼不得聞。《註》閼,烏曷反。止也。《楚辭·九思》志閼絕兮安如。《註》志望已訖,不知所之。《列子·楊朱篇》管夷吾曰:肆之而已,勿壅勿閼。《蔡邕·樊惠渠歌》我有長流,莫或閼之。《釋文》𠀤音遏。又《爾雅·釋天》太歲在甲曰閼逢,太歲在卯曰單閼。《釋文》閼,烏割切。《淮南子·天文訓》寅在甲曰閼蓬。《註》言萬物鋒芒欲出,擁遏未通,故曰閼蓬也。又星名。《前漢·律歷志》大火,閼伯之星也。又城名。《史記·秦本紀》攻趙閼與。《註》儀州和順縣,卽古閼與城。《郡縣誌》閼與,在磁州武安縣。今屬彰德府。又《後漢·郡國志》上黨涅縣有閼與聚。又人名。《左傳·襄九年》陶唐氏之火正閼伯居商丘。又《隱十一年》公孫閼,與潁考叔爭車。《註》公孫閼,鄭大夫。《釋文》𠀤於葛反。《前漢·景帝紀》閼爲臨江王。《註》閼,一曷反。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤於歇切,音謁。義同。又《集韻》或作堨。詳堨字註。又《五音集韻》依倨切,音飫。閼與,容暇貌。《前漢·揚雄傳》窮宂閼與。《註》晉灼曰:閼與,容貌也。師古曰:閼與,容暇之貌也。又《廣韻》烏前切《集韻》因蓮切,𠀤音煙。閼氏,單于適妻也。《前漢·韓王信傳》乃使人厚遺閼氏。《註》閼,於連反。《史記·匈奴傳》後有所愛閼氏。《索隱註》閼氏,匈奴皇后號也。習鑿齒與燕王書曰:山下有紅藍,北方人採取其花染緋黃,捋取其上英鮮者作臙脂,婦人採捋用爲顏色,因名妻作閼氏。又《史記·歷書》年名焉逢。《註》甲歲雄也。漢書作閼逢。閼亦音焉。又《廣韻》於乾切《集韻》尤虔切,𠀤音焉。義同。 | Guangyun: (1) 閼 煙 烏前 影 先開 先 平聲 四等 開口 先 山 下平一先 ʔien ʔen ʔɛn ʔen ʔen ʔɛn yan1 qen en 閼氏單于適妻也。氏音支。 (2) 閼 焉 於乾 影 仙B開 仙B 平聲 三等 開口 仙B 山 下平二仙 ʔi̯ɛn ʔjɛn ʔiæn ʔɣiᴇn ʔɯiɛn ʔian yan1 qien yen 閼氏單于妻又音遏 , (3) 閼 謁 於歇 影 月開 月 入聲 三等 開口 元 臻 入十月 ʔɨ̯ɐt ʔiɐt ʔiɐt ʔɨɐt ʔiɐt ʔɨat ye qiat iat 爾雅云太歳在卯曰單閼又於葛於連二切, (4) 閼 遏 烏葛 影 曷 曷 入聲 一等 開口 寒 山 入十二曷 ʔɑt ʔɑt ʔɑt ʔɑt ʔɑt ʔat e qat at 止也塞也又於連切 . || Môngcổ âmvận: 'o ʔɔ 入聲 ] *** , stop up, stop, block, obstruct, shut, conceal, Also:, sluice board for controlling water in the lock gate, restrain, control,   {ID453060101  -   5/8/2018 12:59:52 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.