Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
映射(1) ánhxạ, (2) ánhsáng, (3) chiếusáng, (4) toảsáng 映射 yìngshè (ánhxạ) [ Vh @# QT 映射 yìngshè ~ QT 射影 shèyǐng (xạảnh) || QT 映 yìng, ăng < MC ʔaŋ < OC *ʔaŋ || QT 射 shè, shì, yì, yè < MC tʂa, tsjek < OC *liak, *liaks, *liat || Guoyu Cidian: 映射 yìngshè 照射。 如:「月光映射在花叢裡。」 || Wikipedia: 映射,或者射影,在數學及相關的領域經常等同於函數。基於此,部分映射就相當於部分函數,而完全映射相當於完全函數。在很多特定的數學領域中,這個術語用來描述具有與該領域相關聯的特定性質函數,例如,在拓撲學中的連續函數,線性代數中的線性變換等等。| Trong toánhọc, ánhxạ là kháiquát của kháiniệm hàmsố tươngquan giữa các đạilượng vậtlý. Chẳnghạn độdài quãngđường điđược tươngquang tốcđộ với thờigian. Về ýnghĩa, ánhxạ biểudiễn một tươngquan (quanhệ) giữa các phầntử của hai tậphợp X và Y thoảmãn điều kiện: mỗi phần tử x của tập X đều có một và chỉ một phần tử y ∈ Y tương ứng với nó, cũng được gọilà quanhệhàm, vìthế kháiniệm ánhxạ và hàmđơntrị là tươngđương nhau, nó chophép với mỗi x chỉ có một y duynhất tươngứng với x. Tuynhiên trong lýthuyết hàm, đặcbiệt là lýthuyết xácsuất, hàm còn cóthể baohàm các hàm đatrị, trong đó một giátrị x cóthể tươngứng với một số giátrị của y. ] ** , shine on, cast light on, be reflected, be mirrored, Also: (mathematics, computing, linguistics, etc.), map, mapping, an operation that associates each element of a given set (the domain) with one or more elements of a second set (the range).   {ID453121916  -   9/9/2019 7:35:26 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.