Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
愛親(1) thânái, (2) dấuyêu, (3) yêudấu, (4) mếnyêu, (5) thânmến, (6) yêumến, (7) thânyêu 愛親 àiqīn (áithân) [ Viet. 'thânmến' @& '親 qīn (thân) + 親 qīn (mến)' | Vh @# QT 愛親 àiqīn \ Vh @ 親 qīn ~ dấu | QT 愛 ài < MC ʔɔj < OC *ʔjə:js || QT 親 qīn MC < chjin < OC *shjən || Handian: 愛親 àiqīn (1).愛暱親屬。 《國語·晉語一》:“自桓叔以來,孰能愛親,唯無親,故能兼翼。” (2).指受愛暱的親屬。 《漢書·文三王傳贊》:“ 梁孝王雖以愛親故,王膏腴之地,然會漢家隆盛,百姓殷富,故能殖其貨財,廣其宮室車服。” 顏師古注: “太后愛子而帝親弟,故曰愛親。” (3).愛父母、尊長。 《孝經·天子》:“愛親者不敢惡於人,敬親者不敢慢於人。” (4) 敬愛親近。宋歐陽修《永春縣令歐君墓表》:“乾德之人,初未識學者,見此三人,皆尊禮而愛親之。”] , dear, beloved, oneself, affectionate, personally, oneself, a close person,   {ID12552  -   12/7/2018 3:54:11 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.