Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ác, (2) ố, (3) vôi 堊 è (ác) [ Vh @ QT 堊 è (ác, ố) ~ ht. QT 亞 yà < MC ʔɑ < OC *ʔra:ks | PNH: QĐ ok3 | Shuowen: 白涂也。从土亞聲。烏各切 | Kangxi: 《廣韻》烏各切《集韻》《韻會》《正韻》遏各切,音惡。色土也。 《山海經》大次之山,其陽多堊。 《又》蔥聾之山,其中大谷,多白堊,黑靑黃堊。 《司馬相如·子虛賦》其土則丹靑赭堊。又《爾雅·釋宮》牆謂之堊。 《釋名》堊者,亞也,次也。先泥之,以灰飾之也。 《週禮·春官》守祧若將祭祀,其祧則守祧黝堊之。 《註》黝堊其祧,使新潔也。又不塗塈亦曰堊。 《禮·雜記》三年之喪,廬堊室之中。 《註》堊室,壘墼爲之,不塗墍也。又塺泥亦曰堊。 《莊子·徐無鬼》郢人堊漫其鼻端若蠅翼,使匠石斲之,運斤成風,盡堊而鼻不傷。又《集韻》​​《韻會》《正韻》烏故切,音污。義同。 《正譌》象圬者,縱橫塗飾之形。凡塗飾皆言堊。] , whitewash, plaster, chalk, Also:, holy, sacred, sage, simplification of Ü white earth, daub with white mud,   {ID453060080  -   10/9/2019 5:20:32 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.