Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
土倫(1) Kẻon, (2) Tourane, (3) Đànẵng 土倫 Tǔlún (Ðồluân) [ Viet. 'Tourane' (French) ~ Vh @ QT 土倫 Tǔlún ~ QT 沱灢 Tuònăng (Ðànẵng) ~ QT 峴港 Xiàngăng | QT 土 tǔ, dù (thổ, độ, đỗ) < MC tho, dwo, du < OC *tha, *daʔ, *do || QT 倫 lún < MC lwin < OC *rwǝn || Ghichú : Ðiạdanh chỉ thànhphố 'Ðànẵng' (<~ 'Indrapura' (Chàm) ~> 'Tourane' (French)), Miềntrung, Việtnam. Ngoàira, còn có hai lối phiênâm khác: 沱灢 Tuònăng (Ðànẵng) và 峴港 Xiàngăng (Hiệncảng) là kýâm tiếngQuảngđông của địadanh cổ 'Kẻon' (thếkỷ thứ 18). Hai chữHán này cólẽ có nguồngốc Phúckiến hoặc Hảinam, là nơi ngàyxưa ngườiPhúckiến hay Hảinam thường luitới bằng ghetàu. ] , Keon, Danang, name of a city in Central Vietnam,   {ID453081405  -   6/3/2019 12:57:35 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.