Printable Version


+-+ Dulịch Việtnam và thếgiới
|---+ Quêhương yêudấu
+-----+ Topic: Kiến trúc nhà thờ Bác Trạch by abcd


Author: abcd posted on 8/16/2014 8:39:31 AM

[center]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7375/12344564633_f3b9254117_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm3.staticflickr.com/2858/12346153993_40606233bd_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7292/12305558575_18473553d3_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm3.staticflickr.com/2819/12306119766_a033edd5cb_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7328/12343151345_5dc9cfb707_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7297/12320799945_db032637bd_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm4.staticflickr.com/3783/12320825635_8ab3d91a8d_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm4.staticflickr.com/3741/12322553473_d29ae863bd_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm6.staticflickr.com/5503/12322526483_4d73e4566f_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm6.staticflickr.com/5494/12343469823_efa0d8e74f_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm4.staticflickr.com/3766/12358843165_c0b8fefda9_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm6.staticflickr.com/5545/12346550194_7a64bd471f_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7318/12346102734_639427ab43_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7459/12343377854_7be8a7aa22_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7303/12343374445_5a9cd6f015_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7392/12343487355_7f7ef81dca_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm3.staticflickr.com/2809/12308735203_e46fc7750b_b.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm6.staticflickr.com/5518/12346043285_54798e0685_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7431/12343046545_4fc71ecf2e_b.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm6.staticflickr.com/5538/12307213714_26e3d98145_b.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm4.staticflickr.com/3710/12308559555_9b2ed555bc_b.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm3.staticflickr.com/2810/12308707603_f16ecccbf3_b.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm4.staticflickr.com/3819/12343567995_67f52d4d88_c.jpg width=600px][/img]

[img=http://farm8.staticflickr.com/7304/12343900034_ac5395e8f7_c.jpg width=600px][/img]

[/center]

End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2022 vny2k.com