Printable Version


+-+ VNY2K - Vietnamese2020
|---+ Phảnđối cảicách
+-----+ Topic: viết như vậy thì đọc ra sao ? by doctiengvietnhutiengkhome


Author: doctiengvietnhutiengkhome posted on 5/12/2010 12:34:16 AM

bànhân đinhanh đến côngan báoán.

đúng là lũ khùng.

End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2020 vny2k.com