Printable Version


+-+ VNY2K - Vietnamese2020
|---+ Tánthành cảicách
+-----+ Topic: Tánthành Sửađổi Cáchviết ChữViệt by dchph


Author: dchph posted on 6/13/2009 7:51:06 PM

Ngườiviết: hoangvl

Ngữpháp dínhliền nếu nghiêmchỉnh thì cũng không nỗi tệ đâu. Hãy tùythuộc mà viết dính hay rời. Rules are made to be broken. Nếu đã quen rời thì rời, không phải cái gì cũng dính rồi bảo dínhchùm. Thật ra dínhchùm cũng có thể viết là dính chùm (dính 1 chùm). Tùy theo ngữcảnh và thóiquen. Nữa đó, thóiquen không phải là tiếng Hán Việt gì nhưng thói hay đi với quen nên viết dính cũng chả sao, hoặc ngượclại. Có dính có rời thì nhìn cũng đadạng hơn chứ, phải không các bạn ? Còn gạch nối thì thiếtnghĩ không nên, gạch tay cũng chậm mà gõ dấu gạch trên bàn phím phải thọt ngón út búpmăng lên trên càng làm thêm ngón tay em dài ! Một lợiích rất lớn của ngữpháp dínhliền là có thể ghép âm qua ngữtự đã có sẵn để tạo từ chuyênmôn mới hoặc dunhập các từ đã phổthông. Những ai việncớ viết dínhliền gây nên nhiều hiểulầm, tỉdụ như "thịtrường" trông giống như thịt "rườn" hay thịt sườn thì là tự coithường trí thôngminh của mình. Nhìn ngữcảnh cũng đoán ra được chứ. Nếu nói ghép âm dễ trùnghợp thì thiếu gì ngoạingữ như thế. Nhìn về khíacạnh tốtđẹp thì tiếng Việt mình khi ghép lại có phần phongphú hơn các tiếng khác, thídụ như đang đánh cái thôngđiệp này, nhìn lên góc phải trên có thấy chữ "close current tag". Rúttỉa chữ "current" ra chơi. Tạm dịch là "hiệntại". "Current" chỉ ghép âm, táchrời chữ ra, "cur" và "rent" vônghĩa. Trong khi đó thì "hiệntại" không những là có thanh mà còn tượngý (tới chỗ này ai khótính thì sẽ bảo tượngý có thể đọc nhầm là tượn-gý ; nhưng tượn-gý sao được vì tiếng Việt ta chưa có chữ nào tượn và gý cả ; sau này thì hậuxét). Đúng thế, cái gì cũng phải mất thờigian, không một sớm một chiều được. Hồi xưa, khi ta còn dùng Hán tự để viết, chắc các nhà truyềngiáo Âuchâu chắc cũng gặp phảnkháng khi muốn phổbiến quốcngữ với dạng các mẫutự hiệngiờ. Trải qua vài trăm năm thì cái gì tiện, dễdùng thaythế cái phứctạp lắm khi rườmrà (ngay chính Hántự phồn thể trông đẹp hơn nhưng Hántự giản thể dễdùng bâygiờ cũng được phổbiến ở Trungquốc). Cởimở để theo tràolưu thiênbiến.

Nguồn: http://www.vietcyber.com/forums/archive/index.php/t-91775.html


Author: thiennamlong posted on 10/19/2009 9:20:06 AM

mình giới thiệu thêm một cách viết chữ việt mới nhé:
http://www.mediafire.com/?mnz4tycjzlj

http://forum.cuasotinhoc.vn/index.php?showtopic=35627&pid=188444&mode=threaded&start=

Thử ghi một bài thơ trẻ con:

Kae zae leo
Bees tisteo
Oudtrog nhaf
Laib bofra
Ngwif kyodsood
Vaf ngendkood
Len troef kao

Hoid vifsao?
Kae tradloef:
“Ra ngwif troef
Co zek thoud
Tavs nazs jos
Goyb myoraof
Kae moes kao
Hw moes defb”

Author: NgNinh posted on 11/7/2009 7:31:49 AM

Miwf kejk viss mosb baif thou kead daibthihaof Ngylk Qyls ded moib ngyif kejf docb thiod co vei nhees:

THEU DIYS
Ao theu lawbleok nyqs trogveo,
Mosb ciks thylfkaa bees teodteo.
Sogs biks theo lanf hoe gorb tis,
Las vagf tryqs jos seek dyo veof!
Tajf mae loulijd troef xawngass,
Ngok treqs kwwko qaxs vazsteo.
Tyob goys ov karf laa cazd dyqb,
Kas daa dobs dozb zyis car beof.

CHÚ THÍCH :
PHỤ ÂM ĐẦU : d(đ); q(kh); c(ch); k(c,k,q); z(d)...
VẦN : iw(inh); ej(ung); is(iêt); os(ôt); ou(ơ); ea(ua); yl(uyên); e(ê); yi(ươi); io(ư); ei(ui); ee(e); eu(u); iy(iêu); aw(anh); yq(ươc); og(ong); ik(iêc); aa(âu); oe(ơi); or(ơn); ag(ang); yo(ưa); aj(âng); ae(ây); ij(ưng); as(ăt); eq(uc); ww(oanh); ax(ach); az(ăng); oy(ôi); ov(ôm); ar(ân); ob(ơp); oz(ông)...
CHỮ THANH: Nằm cuối mỗi đơn âm, gồm:
f(huyền); d(hỏi); k(ngã); s(sắc); b(nặng).[list][/list]

Author: NgNinh posted on 12/17/2009 12:49:06 AM


Tặng các bạn bài thơ rất hay " Đèo Ngang " của Bà Huyện Thanh Quan :

DEOF NGAG
Baf Hylb Thawkwn

Byqs toes Deof Ngag bogs xestaf,
Kod kae cel das, las cel hw.
Lomqom zyis neis tiyf vaif ceus,
Lacsdacs ben soz roub maes nhaf.
Nhous nyqs daulogf kon kuqskuqs,
Thyj nhaf moidmizb kais jaja.
Zijf car ngwwdlaib troef non nyqs,
Mosb mawdtiwfriz ta voes ta.

Chữ cũ:

ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà mòi miệng cái gia gia.
Dừng chân ngoảnh lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Author: NgNinh posted on 12/25/2009 7:26:11 AM

Mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ " Hương sơn phong cảnh ca ", một tuyệt tác của Chu Mạnh Trinh:


HYJSOR FOGKAWD KA
Ceu Mawb Triw

Baaftroef kawd bedb,
Theus Hyjsor ao-yqs baeslaanay.
Kiaf non non, nyqs nyqs, mae mae...
"Debnhads dozb", hoid razf dae kos faid ?
Thodtheed rijf mai cim kejs trais,
Lijklouf qee Ils kas ngee kiw.
Thwgd ben tai mosb tizs cayf kiwf,
Qaxs taghaid jadbmiwf trog jaqsmozb.
Nayf suis Jaid-wn nayf ceaf Kyodvogk,
Nayf am Fadbtixs, nayf dozb Tysskyw.
Nhacs troz len ai qeos hwbhiwf,
Das ngeuksaks loglaw nhio gahs zetb.
Thavthavd mosb hag lozf bogs ngysb,
Gabbgewf maes loys urs thag mae.
Cijf jagsor konf doeb ai dae,
Hay taobhws qeos ratay xepsdasb ?
Larf tragfhatb, nivb "Nam voo fadb...",
Kyod tiofbi kozdiqs xiss laf bao.
Kagf troz fogkawd kagf iy...

Chữ cũ :

HƯƠNG SƠN PHONG CẢNH CA
Chu Mạnh Trinh

Bầu trời cảnh bụt,
Thú Hương sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây...
"Đệ nhất động", hỏi rằng đây có phải ?
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
Này am Phật Tích,này động Tuyết Quynh.
Nhác trông lên ai khéo họa hình,
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Gập gềnh mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt ?
Lần tràng hạt, niệm "Nam vô Phật...",
Cửa từ bi công đức xiết là bao.
Càng trông phong cảnh càng yêu...

Author: vothiencancan posted on 2/20/2010 10:14:29 PM

D'EOBNGANG (CVM)
Buocv toiv d'eo ngang bongd xektab
cofca'y chen d'ad lad chen hoa.
Lomkhom duoiv nuid tieuj vaibchud,
Lacd'ac been soong roz mayv zab.
Zov nuocv d'aau ongb con quockquock,
Thuo'ng zab moib miengr caid jaja.
Dungj cha'n ngoanhf laih trois nonnuocv,
Motr mazftizb rieeng ta voiv ta.

ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà mòi miệng cái gia gia.
Dừng chân ngoảnh lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Author: vuara posted on 4/7/2019 3:18:44 AM

The test engine: The Online Text to Speech Engine @ https://inforobo.com/text-to-speech-online/

The text to be tested: as suggested by

dchph
TITLE: "Ngườiviết: hoangvl"
RESULT: 99.99% CORRECT
CONCLUSION: THE BEST

thiennamlong
TITLE: "Thử ghi một bài thơ trẻ con"
RESULT: 0%
CONCLUSION: DISASTER

NgNinh
TITLE: "THEU DIYS"
RESULT: 0%
CONCLUSION: DISASTER

NgNinh
TITLE: "DEOF NGAG"
RESULT: 0%
CONCLUSION: DISASTER

NgNinh
TITLE: "ĐÈO NGANG"
RESULT: 100%
CONCLUSION: ORIGINAL

NgNinh
TITLE: "HYJSOR FOGKAWD KA"
RESULT: 0%
CONCLUSION: DISASTER

NgNinh
TITLE: "HƯƠNG SƠN PHONG CẢNH CA"
RESULT: 100%
CONCLUSION: ORIGINAL

vothiencancan
TITLE: "D'EOBNGANG"
RESULT: 1%
CONCLUSION: GARBAGE

NgNinh
TITLE: "ĐÈO NGANG"
RESULT: 100%
CONCLUSION: ORIGINAL


End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2020 vny2k.com