Printable Version


+-+ Tảnmạn
|---+ Vấnnạn của chúngta....
+-----+ Topic: BẢNG PHONGTHẦN by dchph


Author: dchph posted on 1/16/2021 8:48:43 AM

[center]
[img=https://media1.s-nbcnews.com/j/newscms/2021_02/3441868/210113-south-vietnam-flag-capitol-protest-1-ew-306p_213108304cc3503324dbf524d079973e.fit-600w.jpg][/img]

Sourch: http://www.nbcnews.com/news/asian-america/why-defunct-south-vietnam-flag-was-flown-capitol-riot-n1254306

[img=/images/BangPhongthan.jpg][/img]

[/center]

Author: abcd posted on 1/18/2021 12:36:02 PM

Chúng nó oàn là một lũ ăn welfare, ăn bám chính phủ, không có ai có công ăn việc làm đàng hoàng!

End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2022 vny2k.com