Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
grow
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 162
Ngày gianhập: Nov.23.2003, 06:32 am
Ngàysinh: Sep.12.1987
Thúvui và sởthích:
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: nature_man17@yaho.com
Trangnhà cánhân: http://www.pcduylam.com
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Tôi ts thích chọc dận ai hay cau có
Đó là sở thích của tui

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2022 vny2k.com