Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Wing Cam
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1013
Ngày gianhập: Apr.29.2007, 08:00 am
Ngàysinh: Jul.22.1950
Thúvui và sởthích: Thể thao và nhận định về thời sự
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: wingcam@aol.com
Trangnhà cánhân: Khôngcó
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Tôi vốn là Kỹ Sư chuyên nghiệp, đã về hưu, nhưng hay theo giõi thời sự. Tôi sinh năm 1929. Phải chăng Diễn đàn Tiếng Việt chỉ kết nạp những người sinh sau 1949

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com